با یک قــــــــــاصــــــــــــدک

خدایا... (9)

خدایا زندگی سیری چند؟

 

خوشبختی نیز داری؟

 

راستی اسمانت را هم به فروش بگذار خوب میخرندها!

 

چون زمینت دیگر جای زندگی نیست!

 

خدایم اقبال را مردم طرفدارند!

 

عشق چیز نایابی است..

 

در انبارت عشق ذخیره داری ؟

 

راستی مردم محبت را نمی شناسند اگر ببینند شاید خوب بخرند!

 

راستی چه میخری حالا؟

 

خدایم من چیزی ندارم...

 

تنها داراییم اشک هایم هستند!

 

کم نیست ها هر چه قدر بخواهی دارم!

 

راستی به همه اشک هایم چه میکند؟

 

عشق ، زندگی یا خوشبختی؟

 

یا که هیچ نمی کند به داراییم؟

 

 

دست نوشته خودم!

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 16:22  توسط قاصدک  |